RELACJE INWESTORSKIE

14 listopada 2018

Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej OT Logistics po III kwartale 2018 r.

Zobacz

Informacje finansowe

Historyczne wyniki grupy
Wyniki kwartalne
w mln pln, MSSF 2017 2016 2015 2014 2013
Przychody netto ze sprzedaży 867,0 712,1 752,3 831,8 490,4
EBITDA 93,6 72,3 67,9 82,0 71,6
Zysk netto 42,6 10,0 15,6 32,9 28,3
Kapitał własny 462,5 307,2 279,9 271,4 249,1
Suma bilansowa 1 365,4 879,5 715,7 711,7 501,2
Pobierz w pliku XLS
Data Dokument
17.03.2017 Wyniki kwartalne 2016
03.10.2016 Wyniki kwartalne 3 Q 2016
01.07.2016 Wyniki kwartalne 1 H 2016
01.04.2016 Wyniki kwartalne 1 Q 2016
31.12.2015 Wyniki kwartalne 2015
01.10.2015 Wyniki kwartalne 3 Q 2015
01.07.2015 Wyniki kwartalne 1 H 2015
01.04.2015 Wyniki kwartalne 1 Q 2015
31.12.2014 Wyniki kwartalne 2014
01.10.2014 Wyniki kwartalne 3 Q 2014

Notowania giełdowe

Wybrany zakres od do Zmiana:


Dział akcje

23.12.2016 (split) – nastąpił podział akcji OT Logistics S.A. w stosunku 1 do 8.

Dywidenda

OT Logistics deklaruje zamiar dzielenia się z akcjonariuszami wypracowanym przez Spółkę zyskiem. Zasadą polityki Zarządu Spółki odnośnie dywidendy jest realizowanie wypłat stosownie do wielkości wypracowanego zysku, planów inwestycyjnych oraz możliwości płatniczych. Zarząd, zgłaszając propozycje dotyczące możliwości wypłaty dywidendy, kieruje się koniecznością zapewnienia Spółce płynności finansowej oraz kapitału niezbędnego do rozwoju działalności. Polityka dywidendy podlega okresowej weryfikacji przez Zarząd. Decyzję o wypłacie i wysokości dywidendy podejmuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

rok obrotowy wartość dywidendy wartość dywidendy na jedną akcję dzień prawa do dywidendy dzień wypłaty dywidendy
2016 9 993 620 zł 7,00 zł 16 sierpnia 2016 29 sierpnia 2016
2015 9 993 620 zł 7,00 zł 4 maja 2015 18 maja 2015
2014 9 993 620 zł 7,00 zł 3 czerwca 2014 17 czerwca 2014
2013 4 024 629 zł 3,15 zł 17 kwietnia 2013 19 kwietnia 2013
2012 0 zł 0,00 zł
2011 6 700 000 zł 5,24 zł
2010 5 775 023 zł 4,52 zł
2009 6 483 912 zł 5,07 zł

Raporty bieżące

Data Numer Dokument
11.01.2019 18:30 6/2019 Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii D na dzień 25.01.2019 r.
11.01.2019 18:00 5/2019 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D (11.01.2019 r.)
09.01.2019 15:20 4/2019 Zgoda Spółki na zmianę Warunków Emisji Obligacji serii F

Raporty okresowe

Data Dokument
14.11.2018 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 roku
27.09.2018 Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 roku
15.05.2018 Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 roku

Obligacje

Emisja obligacji jest jedną z możliwości finansowania rozwoju Spółki. OT Logistics jest aktywnym emitentem obligacji. Wyemitowane dotychczas obligacje są notowane na rynku Catalyst.

Podstawowe warunki emisji obligacji wyemitowanych przez OT Logistics z przyszłym terminem wykupu prezentuje poniższa tabela:

Seria A
Seria B
Seria C
Seria D
Seria E
Seria F
Seria G
Wielkość emisji Obligacji 60 000 000 PLN
Ilość 60 000 szt
Oprocentowanie nominalne WIBOR 6M + 4 pp
Data emisji 01.12.2011
Seria została wykupiona
Wielkość emisji Obligacji 30 000 000 PLN
Ilość 30 000 szt.
Oprocentowanie nominalne WIBOR 6M + 4 pp
Data emisji 21.02.2014
Seria została wykupiona
Wielkość emisji Obligacji 4 000 000 EUR
Ilość 4 000 szt.
Oprocentowanie nominalne 6,50%
Data emisji 28.03.2014
Seria została wykupiona
Wielkość emisji Obligacji 100 000 000 PLN
Ilość 100 000 szt.
Oprocentowanie nominalne WIBOR 6M + 3,9 pp
Data emisji 20.11.2014
Data wykupu 20.11.2020
Częstotliwość wypłaty kuponu Półroczne
Pobierz warunki Emisji
Wielkość emisji Obligacji 10 000 000 PLN
Ilość 10 000 szt.
Oprocentowanie nominalne 5,40%
Data emisji 18.08.2015
Data wykupu 18.08.2018
Seria została wykupiona
Pobierz warunki Emisji
Wielkość emisji Obligacji 25 445 000 PLN
Ilość 25 445 szt.
Oprocentowanie nominalne WIBOR 6M + marża
Data emisji 23.02.2017
Data wykupu 23.02.2020
Częstotliwość wypłaty kuponu Półroczne
Wielkość emisji Obligacji / Obecna wartość 21 500 000 PLN / 17 900 000 PLN
Ilość 21 500 szt. / 17 900 szt.
Oprocentowanie nominalne obligacje zerokuponowe, zdyskontowane
Data emisji 04.12.2017
Data wykupu 16.11.2018
Częstotliwość wypłaty kuponu jednorazowo

Walne zgromadzenie

Data Dokument
29.06.2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie 29 czerwca 2017 – Przerwa w obradach oraz treść uchwał
27.07.2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie 27 lipca 2017 – Treść uchwał
29.05.2018 Zwyczajne Walne Zgromadzenie 29 czerwca 2018 - Ogłoszenie o zwołaniu

Zarząd

Waldemar Maj

p.o. Prezesa zarządu

Więcej

Partner Założyciel Metropolitan Capital Solutions. Jest członkiem rady nadzorczej Ergis. Był przewodniczącym rady nadzorczej PZU i członkiem rad nadzorczych m. in. Giełdy, Ciech, Banku BGZ i Stock Spirits w Luksemburgu. Posiada ponad 20 lat doświadczenia w bankowości, przemyśle, konsultingu i administracji państwowej. Ponad 10 lat pracował w bankowości inwestycyjnej i korporacyjnej w Szwajcarii (UBS), USA (IFC/Bank Światowy) oraz w Polsce. Był wiceprezesem ds. finansowych PKN ORLEN, wiceprezesem Banku BGŻ /Rabobank Group i prezesem DZ Bank Polska. Pracował również w McKinsey & Company oraz był doradcą ministra finansów. Posiada tytuł MBA z Harvard Business School oraz doktorat z fizyki.

Andrzej Klimek

Wiceprezes zarządu

Więcej

Wykształcenie

Pan Andrzej Klimek ukończył Politechnikę Poznańską (Wydział Budowy Maszyn, 1997), jak również studia podyplomowe z zakresu nowoczesnego zarządzania produkcją i logistyką oraz podyplomowe studia menadżerskie.

Skrót kariery

 • Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe, związane z zarządzaniem produkcją i logistyką.
 • Pełnił funkcje menadżerskie w wielu spółkach, pracował między innymi w latach 2004-2007 w Odratrans S.A., H. Cegielski – Poznań S.A., STOMIL – Poznań S.A. i JAMALEX sp. z o.o., gdzie przygotowywał i wdrażał rozwiązania z zakresu zarządzania strategicznego i optymalizacji procesów zarządzania produkcją i systemami logistycznymi.
 • Jest również wykładowcą Politechniki Poznańskiej oraz w Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

W OT Logistics S.A. Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za koordynację działań operacyjnych realizowanych przez spółki Grupy Kapitałowej OT Logistics.

Radosław Krawczyk

Wiceprezes zarządu

Więcej

Wykształcenie

Pan Radosław Krawczyk ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość, jak również studia MBA (Executive Master of Business Administration).

Skrót kariery

 • Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe związane z zarządzaniem finansami przedsiębiorstw a w szczególności: płynnością finansową, controllingiem, ryzykiem finansowym, polityką ubezpieczeniową i kredytową, windykacją należności, pozyskiwaniem finansowania, restrukturyzacją finansową i operacyjną, współpracą z bankami i inwestorami.
 • Od 2003 roku związany zawodowo z Grupą PKP Cargo, gdzie od 2009 roku pełnił funkcję Dyrektora Finansowego spółki.
 • Od 2015 roku pełnił funkcję Członka Zarządu PKP Cargo Connect Sp z o.o, a od 2016 roku Członka Zarządu w PKP Cargo Connect GMBH z siedzibą w Hamburgu.
 • Od wielu lat jest także członkiem Rad Nadzorczych spółek związanych z rynkiem kolejowym oraz ubezpieczeniami.
 • Przez kilka lat pełnił również funkcję niezależnego członka Komitetu Audytu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.

W OT Logistics S.A. Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za zarządzanie obszarami business controllingu i konsolidacji, zakupów, IT oraz administracji oraz za nadzorowanie prac Centrum Usług Wspólnych, w którym skupione są działania Grupy Kapitałowej z zakresu księgowości, kadr i płac.

Daniel Ryczek

Członek Zarządu

Więcej

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu zarządzania w Szkole Głównej Handlowej oraz na Politechnice Warszawskiej. Pełnił funkcję Członka Zarządu PKP Cargo SA ds. międzynarodowych oraz ds. strategii, a następnie Prezesa Zarządu spółki Cargosped – operatora intermodalnego z Grupy PKP Cargo. Otworzył i następnie prowadził przez kilka lat polski oddział spółki Raillogix BV z siedzibą w Rotterdamie. Od grudnia 2017 roku w OT Logistics S.A. sprawuje funkcję Dyrektora Dywizji Kolejowej oraz Prezesa Zarządu w spółce Rentrans International Spedition sp. z o.o.

Dział Władze spółki

Prezentacje

Data Nazwa
2018 Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej OT Logistics za III kwartał 2018 r.
2018 Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej OT Logistics po I połowie 2018 r.
2018 Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej OT Logistics po I kwartale 2018 r.

Kalendarium

Archiwalne
21.03.2016 Jednostkowy raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2015 rok
13.05.2016 Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 roku
31.08.2016 Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2016 roku
14.11.2016 Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2016 roku
17.03.2017 Jednostkowy raport roczny i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2016
15.05.2017 Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 roku
22.09.2017 Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 roku
14.11.2017 Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 roku
29.03.2018 Jednostkowy raport roczny i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2017
15.05.2018 Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 roku
21.09.2018 Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 roku
14.11.2018 Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 roku

Kontakt

BIURO RELACJI INWESTORSKICH

 • ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin
 • +48 91 42 57 300
 • +48 91 42 57 358

MONIKA SADOWSKA

Dyrektor ds. Controllingu i Informacji Giełdowej OT Logistics S.A.

 • +48 694 448 781
 • monika.sadowska@otlogistics.pl