RELACJE INWESTORSKIE

Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej OT Logistics po I kwartale 2017 r.

Zobacz

Informacje finansowe

Historyczne wyniki grupy
Wyniki kwartalne
w mln pln, MSSF 2016 2015 2014 2013 2012
Przychody netto ze sprzedaży 712,1 752,3 831,8 490,4 460,7
EBITDA 72,3 67,9 82,0 71,6 68,1
Zysk netto 10,0 15,6 32,9 28,3 24,9
Kapitał własny 307,2 279,9 271,4 249,1 199,2
Suma bilansowa 879,5 715,7 711,7 501,2 454,1
Pobierz w pliku XLS
Data Dokument
17.03.2017 Wyniki kwartalne 2016
03.10.2016 Wyniki kwartalne 3 Q 2016
01.07.2016 Wyniki kwartalne 1 H 2016
01.04.2016 Wyniki kwartalne 1 Q 2016
31.12.2015 Wyniki kwartalne 2015
01.10.2015 Wyniki kwartalne 3 Q 2015
01.07.2015 Wyniki kwartalne 1 H 2015
01.04.2015 Wyniki kwartalne 1 Q 2015
31.12.2014 Wyniki kwartalne 2014
01.10.2014 Wyniki kwartalne 3 Q 2014

Notowania giełdowe

Wybrany zakres od do Zmiana:


Dział akcje

23.12.2017 (split) – nastąpił podział akcji OT Logistics w stosunku 1 do 8.

Dywidenda

OT Logistics deklaruje zamiar dzielenia się z akcjonariuszami wypracowanym przez Spółkę zyskiem. Zasadą polityki Zarządu Spółki odnośnie dywidendy jest realizowanie wypłat stosownie do wielkości wypracowanego zysku, planów inwestycyjnych oraz możliwości płatniczych. Zarząd, zgłaszając propozycje dotyczące możliwości wypłaty dywidendy, kieruje się koniecznością zapewnienia Spółce płynności finansowej oraz kapitału niezbędnego do rozwoju działalności. Polityka dywidendy podlega okresowej weryfikacji przez Zarząd. Decyzję o wypłacie i wysokości dywidendy podejmuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

rok obrotowy wartość dywidendy wartość dywidendy na jedną akcję dzień prawa do dywidendy dzień wypłaty dywidendy
2016 9 993 620 zł 7,00 zł 16 sierpnia 2016 29 sierpnia 2016
2015 9 993 620 zł 7,00 zł 4 maja 2015 18 maja 2015
2014 9 993 620 zł 7,00 zł 3 czerwca 2014 17 czerwca 2014
2013 4 024 629 zł 3,15 zł 17 kwietnia 2013 19 kwietnia 2013
2012 0 zł 0,00 zł
2011 6 700 000 zł 5,24 zł
2010 5 775 023 zł 4,52 zł
2009 6 483 912 zł 5,07 zł

Raporty bieżące

Data Numer Dokument
02.06.2017 12:38 18/2017 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. wraz z projektami uchwał
01.06.2017 14:42 17/2017 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
01.06.2017 14:41 16/2017 Ocena wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za 2016 rok przez Radę Nadzorczą OT Logistics S.A.
29.05.2017 11:21 15/2017 Rekomendacja Zarządu OT Logistics S.A. w sprawie przeznaczenia zysku za 2016 rok
19.05.2017 16:06 14/2017 Odrzucenie odwołania Spółki od unieważnienia przetargów na zakup udziałów w spółkach Luka Bar AD BAR i AD Montecargo w Czarnogórze oraz podjęcie nowych rozmów
10.05.2017 16:44 13/2017 Uchwała GPW w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu akcji serii D
28.04.2017 11:31 12/2017 Formalne potwierdzenie niekorzystnego zakończenia przetargów na zakup udziałów w spółkach Luka Bar AD BAR i AD Montecargo w Czarnogórze
25.04.2017 10:15 11/2017 Informacja o anulowaniu przetargu na zakup udziałów w spółkach Luka Bar AD BAR i AD Montecargo w Czarnogórze
11.04.2017 14:43 10/2017 Warunkowa rejestracja akcji serii D w KDPW
22.03.2017 11:44 9/2017 Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w OT Logistics S.A.

Raporty okresowe

Data Dokument
15.05.2017 Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 roku
17.03.2017 Skonsolidowany raport roczny za 2016 rok
17.03.2017 Jednostkowy raport roczny za 2016 rok
14.11.2016 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2016 roku
29.08.2016 Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2016 roku
31.03.2016 Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 roku
31.12.2015 Skonsolidowany raport roczny za 2015 rok
31.12.2015 Jednostkowy raport roczny za 2015 rok
30.09.2015 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2015 roku
30.06.2015 Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2015 roku

Obligacje

Emisja obligacji jest jedną z możliwości finansowania rozwoju Spółki. OT Logistics jest aktywnym emitentem obligacji. Wyemitowane dotychczas obligacje są notowane na rynku Catalyst.

Podstawowe warunki emisji obligacji wyemitowanych przez OT Logistics z przyszłym terminem wykupu prezentuje poniższa tabela:

Seria A
Seria B
Seria C
Seria D
Seria E
Seria F
Wielkość emisji Obligacji 60 000 000 PLN
Ilość 60 000 szt
Oprocentowanie nominalne WIBOR 6M + 4 pp
Data emisji 01.12.2011
Seria została wykupiona
Wielkość emisji Obligacji 30 000 000 PLN
Ilość 30 000 szt.
Oprocentowanie nominalne WIBOR 6M + 4 pp
Data emisji 21.02.2014
Seria została wykupiona
Wielkość emisji Obligacji 4 000 000 EUR
Ilość 4 000 szt.
Oprocentowanie nominalne 6,50%
Data emisji 28.03.2014
Seria została wykupiona
Wielkość emisji Obligacji 100 000 000 PLN
Ilość 100 000 szt.
Oprocentowanie nominalne WIBOR 6M + 3,9 pp
Data emisji 20.11.2014
Data wykupu 20.11.2018
Częstotliwość wypłaty kuponu Półroczne
Wielkość emisji Obligacji 10 000 000 PLN
Ilość 10 000 szt.
Oprocentowanie nominalne 5,40%
Data emisji 18.08.2015
Data wykupu 18.08.2018
Częstotliwość wypłaty kuponu Kwartalne
Pobierz warunki Emisji
Wielkość emisji Obligacji 25 445 000 PLN
Ilość 25 445 szt
Oprocentowanie nominalne WIBOR 6M + marża
Data emisji 23.02.2017
Data wykupu 23.02.2020
Częstotliwość wypłaty kuponu Półroczne

Walne zgromadzenie

Data Dokument
02.06.2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie 29 czerwca 2017 - Ogłoszenie o zwołaniu
30.06.2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie 30 czerwca 2016 - Treść uchwał
03.06.2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie 30 czerwca 2016 - Ogłoszenie o zwołaniu
06.10.2015 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 6 października 2015 - Treść uchwał
28.09.2015 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 28 września 2015 - Przerwa w obradach oraz treść uchwał
28.08.2015 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 28 września 2015 - Ogłoszenie o zwołaniu
24.04.2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie 24 kwietnia 2015 - Treść uchwał
20.03.2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie 24 kwietnia 2015 - Ogłoszenie o zwołaniu
22.12.2014 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 22 grudnia 2014 - Treść uchwał
25.11.2014 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 22 grudnia 2014 - Ogłoszenie o zwołaniu

Zarząd

Zbigniew Nowik

Prezes zarządu

Więcej

Wykształcenie

Doktor nauk ekonomicznych (tytuł uzyskany na Université Paris-Dauphine), autor licznych publikacji ekonomicznych oraz książki „Nowe instrumenty finansowe i giełdy przyszłości”.

Skrót kariery

 • w latach 1990 – 1993 pracował we Francji w różnych departamentach międzynarodowych firm ubezpieczeniowych (Union Francaise de Reassurance, Grupa Azur, AXA International), gdzie zajmował się reasekuracją i ekspansją min. na Europę Środkowo-Wschodnią, po powrocie do Polski zarządzał wieloma inwestycjami firm wchodzących na polski rynek
 • Dyrektor finansowy sieci dystrybucji Castorama
 • Dyrektor finansowy holenderskiej spółki Campina (prowadził tam projekt restrukturyzacji oraz zarządzał grupą mleczarni w Polsce)
 • Przewodniczący Rady Nadzorczej IMPEXMETAL S.A.
 • Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ROLIMPEX S.A.

Prezes Zarządu nadzoruje pracę Pionu Korporacyjnego, jest odpowiedzialny za planowanie i koordynowanie głównych funkcji i obszarów działania Spółki oraz planowanie strategiczne rozwoju Grupy Kapitałowej.

Piotr Ambrozowicz

Wiceprezes zarządu

Więcej

Wykształcenie

Absolwent Politechniki Wrocławskiej oraz Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, doktor nauk ekonomicznych.

Skrót kariery

 • Wiceprezes zarządu Works Service S.A.
 • Dyrektor controllingu Grupy Fagor (Hiszpania).
 • Dyrektor finansowy Fagor Mastercook.
 • Dyrektor finansowy i Członek zarządu Zetkama FAP.
 • Dyrektor finansowy Skanska Oddział Hydrotest oraz Członek zarządu Skanska Hydrotest.
 • Dyrektor finansowy telefonii Dialog S.A.
 • CEO CEE OTTO Polska (polski oddział lidera europejskiego rynku międzynarodowego pośrednictwa pracy).
 • Liczne funkcje zarządcze oraz nadzorcze w wielu firmach – min. Industry Personnel Services Sp. z o.o., Sellpro Sp. z o.o. Work Service Slovakia s.r.o., Medi Staff Sp. z o.o., Otto Workforce Hungary Kft.

Wiceprezes Zarządu nadzoruje Pion Rozwoju.

Ireneusz Miski

Wiceprezes zarządu

Więcej

Wykształcenie

Pan Ireneusz Miski jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, posiada tytuł magistra ekonomii o specjalizacji finanse i bankowość. W 2003 roku uzyskał certyfikat ACCA, a w roku 2010 ukończył IFL Executive Course na Stockholm School of Economics oraz otrzymał tytuł FCCA.

Skrót kariery

 • Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe, zdobyte podczas pracy w firmach audytorskich, doradczych i IT zarówno na rynku polskim oraz za granicą, między innymi w Nowej Zelandii oraz USA.
 • W latach 2001-2007 pracował jako audytor zewnętrzny w KPMG, gdzie przeszedł całą ścieżkę kariery, od stanowiska asystenta działu, po menadżera działu audytowego i odpowiadał za audyty największych polskich oraz zagranicznych spółek notowanych na GPW oraz LSE.
 • W 2007 roku Pan Ireneusz Miski rozpoczął pracę w Tieto Poland na stanowisku dyrektora finansowego odpowiedzialnego za spółki z grupy w Polsce, Czechach oraz na Białorusi.
 • Koordynował szereg projektów związanych z reorganizacją wewnętrzną finansów korporacji, będąc między innymi odpowiedzialnym za utworzenie centrum usług wspólnych w Rydze. Sprawował nadzór nad obszarem finansów jako Biznes Finance Partner w rejonie CEE & Russia oraz New Markets, obejmującymi rynki w całej Europie.
 • Był odpowiedzialny był za rozwój działalności Tieto w Polsce jako Prezes Zarządu oraz za nadzór nad operacjami w nowo powstałej linii biznesowej obejmującej rynki w USA oraz Azji.
 • Pan Ireneusz Miski jest również członkiem rady nadzorczej Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego „Lewiatan”, byłym członkiem rady krajowej ACCA, wykładowcą programu MBA na WSB w Szczecinie oraz ekspertem CSR.

W OT Logistics S.A. Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za Pion Finansów.

Dział Władze spółki

Kalendarium

Aktualne
Archiwalne
25.08.2017 Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 roku
14.11.2017 Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 roku
21.03.2016 Jednostkowy raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2015 rok
13.05.2016 Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 roku
31.08.2016 Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2016 roku
14.11.2016 Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2016 roku
17.03.2017 Jednostkowy raport roczny i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2016
15.05.2017 Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 roku

Kontakt

BIURO RELACJI INWESTORSKICH

 • ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin
 • +48 91 42 57 300
 • +48 91 42 57 358

MONIKA SADOWSKA

Dyrektor ds. Controllingu i Informacji Giełdowej OT Logistics S.A.

 • +48 694 448 781
 • monika.sadowska@otlogistics.pl