17 May 2018

On the subjects of logistics and transport at the European Economic Congress

The development of Oder shipping, growth of the significance of Polish sea ports, containerization of transport and the role of Poland on the New Silk Road - these are only a few of the subjects of importance for the Polish entrepreneurs that will be discussed as part of the 10th edition of the European Economic Congress (EEC) which was launched today in Katowice, and which is partnered by OT Logistics Capital Group.

W tegorocznej edycji wydarzenia, które skupia przedsiębiorców, przedstawicieli administracji, organizacji pozarządowych i polityków, podobnie jak w latach ubiegłych weźmie udział również mocna grupa przedstawicieli Grupy Kapitałowej OT Logistics. – To kolejny raz kiedy spotykamy się w Katowicach, by w gronie ekspertów, polityków i przedstawicieli administracji publicznej dyskutować o ważnych tematach dla rozwoju branży logistycznej. Wymiana merytorycznych opinii i poglądów pozwala wszystkim uczestnikom życia gospodarczego rozumieć się lepiej i w efekcie dochodzić do konsensusu w zakresie działań i decyzji, istotnych dla przedsiębiorcówmówi Andrzej Klimek, wiceprezes OT Logistics.

Przedstawiciele Grupy Kapitałowej OT Logistics podczas EKG wezmą udział w następujących debatach:

  • 15 maja 2018 r. | 11.30-13.00 | Transport, infrastruktura, cargo w Europie i w Polsce

Daniel Ryczek, Dyrektor Dywizji Kolejowej, OT Logistics S.A.

  • 15 maja 2018 r. | 13.30-15.00 | Porty morskie

Karol Bowżyk, Dyrektor Dywizji Portowej, OT Logistics S.A.

  • 15 maja 2018 r. | 13.30-15.00 | Nowy Jedwabny Szlak – dziś i jutro

Kamil Skoneczny, Dyrektor Logistyki Intermodalnej, OT Logistics S.A.

  • 15 maja 2018 r. |15:30-17:00| Transport Intermodalny

Adam Soroka, Dyrektor ds. Sprzedaży, C.Hartwig Gdynia S.A.

  • 16 maja 2018 r. | 13:30-15:00 | Szlaki wodne w Polsce i w Europie

Andrzej Klimek, Wiceprezes Zarządu oraz Dyrektor Dywizji Żeglugi Śródlądowej OT Logistics S.A.

Zapraszamy do bezpośrednich rozmów i spotkań podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

  • This site uses cookies for statistical purposes, according to Privacy Policy.
  • Close