DO POBRANIA

Zachęcamy do pobierania zdjęć i prezentacji dotyczących Grupy Kapitałowej OT Logistics.

Zarząd OT Logistics

Pan Zbigniew Nowik, Prezes OT Logistics
http://otlogistics.com.pl/wp-content/uploads/2016/05/prezentacja-wynikow-grupy-kapitalowej-ot-logistics-za-iii-kwartal-2017-r..pdf
Pan Zbigniew Nowik, Prezes OT Logistics
Pan Piotr Ambrozowicz, Wiceprezes OT Logistics
Pan Andrzej Klimek, Wiceprezes OT Logistics
Pan Radosław Krawczyk, Wiceprezes OT Logistics
Pan Radosław Krawczyk, Wiceprezes OT Logistics
Pan Andrzej Klimek, Wiceprezes OT Logistics

Porty i terminale

Żegluga śródlądowa

Spedycja i kolej

Logotyp

Prezentacje

13.05.2016

Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej
OT Logistics
po I kw. 2016 r.

21.04.2016

Prezentacja nowej strategii rozwoju Grupy Kapitałowej OT Logistics

14.11.2016

Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej
OT Logistics
po III kw. 2016 r.

30.03.2017

Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej
OT Logistics w 2016 r.

18.05.2017

Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej
OT Logistics
po I kw. 2017 r.

29.09.2017

Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej
OT Logistics
po I półroczu 2017 r.

14.11.2017

Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej
OT Logistics
po III kwartale 2017 r.