22 września 2017

OT Logistics podsumowuje półrocze: wzrost przychodów o blisko 25% r/r do 433 mln zł i dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej

Więcej

Notowania giełdowe

Wybrany zakres od do Zmiana:


23.12.2016 (split) – nastąpił podział akcji OT Logistics S.A. w stosunku 1 do 8.


Spółki Grupy Kapitałowej OT Logistics S.A.