14 listopada 2017

Wzrost przychodów OT Logistics po III kw. o ponad 22% r/r do 640 mln zł dzięki konsolidacji nowych podmiotów

Więcej

Notowania giełdowe

Wybrany zakres od do Zmiana:


23.12.2016 (split) – nastąpił podział akcji OT Logistics S.A. w stosunku 1 do 8.


Spółki Grupy Kapitałowej OT Logistics S.A.